divendres, 19 de desembre de 2008

El CAC diu que Ràdio Tele-Taxi és la millor


Abans d'adjudicar les llicències de ràdio, el Consell del 'Audiovisual de Catalunya (CAC) fa uns estudis prèvis en el qual s'analitzen totes les propostes que fan les diferents empreses que aspiren a una llicència. En aquests informes, les empreses aspirants posen flors i violes i prometen parlar en català, posar musica en català i totes aquestes coses que li agraden tant llegir o escoltar als membres del CAC.

Doncs bé, la noticia és sèria, sinó fos perquè fa riure. Segons el famós consell, la millor emissora de Catalunya és...... Ràdio Tele-Taxi, que com tothom sap, no para en tot el dia de posar LLach i Serrat.

Una proposta: Si l'emissora al cap d'un any, posem per cas, no compleix cap dels aspectes que posava en el seu informe se li retira la llicència. Tipus Cope per posar un exemple,no?